Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, July 21, 2010, 21:56 (5110 dagar sedan)

Snogeröds station låg 53 km från Långebro. Öster om stationen fanns två plankorsningar, Snogeröd öster och Snogeröd väster. Den sistnämnda låg precis vid yttersta växeln, men alltså - trots namnet - öster om stationshuset.

Snogeröd öster återfanns vid infartssignalen i riktning från Långebro, närmare bestämt vid km 52.516:

[image]

Dessa bilder togs troligen i slutet av 1950-talet - efter att V-signal satts upp. Även signaleringen mot vägen är väl tillgodosedd med kryssmärkeslyktor. Däremot tycks det inte finnas lyktor på bomrören, men vanligen hade man vid denna tid endast ena typen av stoppljus (eller bara en vridlykta, ibland inte ens det).

En rund svensk "Stopp"-tavla syns på nedre bilden, liksom moderna vägnummerskyltar med pilar. Skyltarna var dock fortfarande gula; den blå färgen kom väl i början av 1960-talet? Vägvisarna som syns på övre bilden var av traditionell typ och förstås gula. Dessutom fanns en gul skylt som visade vägen till postkontoret (troligen kombinerat med järnvägsstationen).

[image]

Bommarna vid båda övergångarna sköttes av stationspersonalen (när stationen var obevakad hade man vägvakt). Till höger på bilden ovan syns de mekaniska trådledningarna för dels infartssignalen, dels bommarna.

Huset vid övergången ser ut att vara en banvaktstuga. Enligt banvakt.se skulle det finnas en banvaktstuga ungefär vid km 53,2, alltså på Eslövs-sidan av Snogeröds station. Där fanns det dock - i varje fall på 1950-talet - ingen bevakad vägövergång, och banvaktstugor brukade ju oftast placeras just vid plankorsningar (även om bommarna på senare tid sköttes från stationen kan det ju ursprungligen ha funnits grindar som bevakades av banvaktens hustru).

Dessvärre är vägskyddsbilderna från denna bansträcka av ganska dålig kvalitet, och min avfotografering blev kanske heller inte helt perfekt. Därför är det även på förstoringen nedan svårt att få någon bra uppfattning om den misstänkta banvaktstugan

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: