Skånska vägskydd: Snogeröd väster (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, July 22, 2010, 20:45 (5082 dagar sedan)

220 meter väster om Snogeröd öster men 144 meter öster om Snogeröds stationshus låg vägkorsningen Snogeröd väster:

[image]

Kryssmärkeslykta med ovanligt lång strut, vridlykta, V-signalattrappen uppställd för att hitta lämplig plats för permanent V-signal. Bilderna troligen tagna i slutet av 1950-talet - uppsättningen av V-signaler tycks ha intensifierats från 1957 och framåt, kanske ville man ha den nya typen av signal mot banan på plats innan nya säkerhetsordningen började gälla 1959? Många plankorsningar hade dock under åtskilliga år efter 1959 dispens att använda vridlyktor istället för V-signaler.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: