Skånska vägskydd: Ringsjövägen (Hörby - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Lennart Carlsson, Malmö, Sunday, July 25, 2010, 01:38 (4455 dagar sedan) @ Anders Olsson

I den sista linjeboken för Eslöv-Hörby (sidan nytryckt nedläggningsåret 1967) finn på angiven plats angivet "påstigningsmrke" utan att något trafikplatsnamn (eller signatur) finns angiven. Någon form av trafik tycks alltså ha pågått och på bilden från 1957 finns förvisso påstigningsmärke.

Så var fallet även några år tidigare, enligt sida giltig från 1/11 1963. Vägkorsning Ringsjövägen med automatiska helbommar vid km 46.657, och ett anonymt påstigningsmärke vid km 46.680.


Hela tråden: