Skånska vägskydd: Kungshult väster (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Anders Olsson, Wednesday, July 28, 2010, 08:40 (5100 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

En fråmulen dag i Kungshult i slutet av 1950-talet. På den undre bilden se vi från vänster ett mindre hus som troligen inte var järnvägens. Ett lite våghus för vägning av sockerbetstransporter. Godsmagasin och godsvagn. Bakom godsmagasinet sticker ovandelen av en betelevator fram. Mellan spåren finns en smal plattform. Stationshuset skymtar till höger bakom träden. Spår två som fortsätter till vänster efter växeln har troligen anslutning till Lantmännens anläggning.
På godsmagasinssidan finns en riktig väg så att bettransporterna kunde ta sig fram (syns även på bilden Kungshult östra). Till stationshuset finns ingen riktig tillfartsväg.
Drygt femtio år senare ser allt annolunda ut. På godsmagasinets område finns sedan 1970-talet villabebyggelse. Spåren är sedan 1968 ersatta av en väg.
Stationshuset revs 1969 efter att ha varit byggkontor för vägbygget. Kvar finns träddungen till höger och nivåskillnaden ner till vägen ger en liten känsla av hur det en gång var.


Hela tråden: