Skånska vägskydd: Kastberga öster (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, July 30, 2010, 22:29 (5074 dagar sedan)

61,8 km från Långebro låg fram till 1934 stationen Kastberga, som då lades ner helt och hållet. Stationen låg bara fyra kilometer från Eslöv, och kanske hade lastbilar och bussar ryckt undan stationens existensberättigande?

I slutet av 1950-talet fanns två bevakade vägkorsningar i närheten av den forna stationen; Kastberga öster vid km 61,230 och Kastberga väster vid 61,678. Från den sistnämnda har jag inte hittat några bilder, men vid Kastberga öster såg det ut så här, troligen i slutet av 1950-talet:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-E/KastbergaOster_frv.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-E/KastbergaOster_frb.JPG[/img]

[link=http://banvakt.se/sok.php?objekt=10101]Banvakt.se[/link] har nyare bilder på banvaktstugan. Där framgår att det även fanns en banvaktstuga vid Kastberga väster. Båda övergångarna hade fällbommar, så man kan utgå från att det var samma vägvakt som betjänade båda vägskyddsanläggningarna. Jag ser inga vindspel på bilderna ovan, och hade vakten varit placerad vid östra övergången hade där nog funnits en vägvaktskur. Det var ju inte alltid folk som bodde i banvaktstugan som tjänstgjorde som vägvakt, och i varje fall på 1950-talet brukade det komma en ersättare under ordinarie vägvakts fridagar, och banvakten kunde inte tvingas att låta ersättaren hålla till i banvaktstugan i väntan på tåg. Så troligen fanns kur och vindspel vid Kastberga väster

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: