Skånska vägskydd: Stavröd (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, August 03, 2010, 23:41 (5070 dagar sedan)

Vid km 59.955, mellan Kungshult och Kastberga, fanns en bevakad vägkorsning vid Stavröd. De två första bilderna togs i november 1956:

[image]

Vägvakten Karin B, 31 år, hade några månader tidigare skrivit till 30 bansektionen och beklagat sig över lamporna på svängbommarna. "Undertecknad anhåller härmed att "fortast möjligt" få el-ljus i bommarna vid bv.stugan 796 Stavröd, där befintliga fotogenlampor går varken att tända eller hålla brinnande vid hård vind...". Dessutom hade det kommit ett cirkulär med bestämmelser om att bommarna skulle stängas tidigare än förut.

[image]

Vägvaktens skrivelse fick SJ att räkna på vad det skulle kosta med kryssmärkeslyktor och V-signaler. Sådana signaler skulle man ju i vilket fall tvingas sätta upp några år senare. Det visade sig att kostnaden skulle bli 4500 kr. Bevakningen kostade 6300 kr per år, beräknat efter 15 tåg per dygn. Detta fick SJ att fundera på om inte svängbommarna och Karin B kunde ersättas med automatiska signaler. En automatisk ljus- och ljudanläggning skulle kunna åstadkommas för 18200 kr, så även om järnvägen kanske redan vid denna tid började komma i farozonen för framtida nedläggning skulle en automatisering vara lönsam.

Ett alternativ hade förstås varit att ersätta de vindkänsliga fotogenlyktorna med batteridrivna, men detta blev aldrig aktuellt. Som ett första steg i automatiseringen satte man i varje fall upp kryssmärkeslyktor. Dessa kopplades in den 8 januari 1957. Så Karins klagan gav någorlunda snabbt resultat. Men kanske hade hon inte räknat med att bli bortrationaliserad.

Vägkorsningssignal var planerad att inkopplas samtidigt med kryssmärkeslyktorna, men möjligen uppsköts detta eftersom man under tiden fått klartecken från länsstyrelsen att automatisera vägskyddet.

[image]

På dessa bilder från juli 1957 ser vi att ljussignalerna kopplats in (kanske bara för prov?). Svängbommarna och Karins kaminförsedda kur finns dock kvar.

[image]

Den 5 augusti 1957 kl 12.00 togs ljus- och ljudsignalerna i bruk i full omfattning. Men redan den 5 juli ville SJ ha infört annonser "på framträdande plats" i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Arbetet och Mellersta Skåne om att "De bevakade grindarna vid korsningen vid Stavröd inom Eslövs stad (ca 2 km från Kungshults järnvägsstation) kommer måndagen den 5.8.57 kl 12,00 att utbytas mot automatisk vägsignalanläggning med ljus- och ljudsignaler", undertecknat Malmö i juli 1957, signalingenjören.

Man kan möjligen undra varför annonserna skulle tas in en månad i förväg. Eslövs stads Gatukontor fick i varje fall samtidigt i uppdrag att byta grindmärkena vid korsningen mot lokmärken. Lite oklart exakt när grindarna togs ur bruk; bevakningen skulle finnas kvar till kl 18.00 den 5 augusti, men antagligen användes inte grindarna under vägvaktens sista sex timmar.

I oktober 1957 tog man ytterligare några bilder på vägskyddsanläggningen:

[image]

Svängbommarnas stolpar finns kvar, liksom banvaktstugan

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: