Skånska vägskydd: Karlsgatan (Teckomatorp) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, September 10, 2010, 22:32 (4760 dagar sedan)

Vid Västkustbanans södra infart till Teckomatorp finns en plankorsning med helbommar. Bilderna nedan togs troligen i slutet av 1950-talet

[image]

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: