Skånska vägskydd: Furulund och Flädie (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, September 13, 2010, 00:36 (5030 dagar sedan)

På "Lommabanan" Kävlinge - Arlöv, en del av ursprungliga Västkustbanan, finns fortfarande många plankorsningar, bland annat i Furulund. En av vägskyddsanläggningarna där har jag tagit upp i tidigare inlägg. Vet dock inte om det är Furulund Norra, numera Kungsgatan, eller Furulund södra, numera Solgatan. Troligen är det norra - SJ:s tredje distrikt beklagade sig månaden efter det att bilderna tagits över att fällbomsstativen vid just den övergången var placerade på trottoaren resp ute i gatan. Detta tvingade ut gångstrafikanter i körbanan, och fällbomsstativen blev ofta påkörda [skrivelse till Kungl Järnvägsstyrelsens elektrotekniska byrå den 22 sept 1956; i skrivelsen nämns att två fotografier bifogas, och det handlar väl troligen om de bilder som togs i augusti samma år]. På bilden nedan syns ganska väl hur stativen var placerade:

[image]

Tredje distriktet ansåg att den mekaniska bomanläggningen var försliten och därför borde bytas mot en elektrisk med enhetsdriv. Då kunde fällbommarna få en bättre placering, något som också var ett krav från Furulunds köping.

I Flädie finns också en plankorsning, numera benämnd Flädie norra. Bilderna nedan togs troligen mot slutet av 1950-talet.

[image]

Det finns en fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. Man ser också en V-signal, vilket troligen är den mobila signal som användes för att prova ut lämplig signalplacering. Mot vägen signaleras med kryssmärkeslyktor.

[image]

Det är antagligen banvaktstugan Flädie som syns på bilderna; kilometertalet stämmer väl med uppgiften hos banvakt.se

Flädie hade för övrigt längre tillbaka anslutning till banan Lund - Bjärred, vars tåg ofta gick in till Flädie via ett förbindelsespår från Leråkra. Passagerare som inte skulle byta till eller från Västkustbanan fick nöjet att besöka Leråkra två gånger.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: