Skånska vägskydd: Lomma lastplats (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, September 17, 2010, 23:33 (5025 dagar sedan)

[image]

Ungefär en halv kilometer söder om Lomma kyrka fanns en plankorsning vid Lomma lastplats. Bommarna vid båda vägarna manövrerades av vägvakten vid Lomma kyrka.

Bilderna är odaterade men troligen från slutet av 1950-talet. Bommar och signaler är av ungefär samma typ som vid Lomma kyrka, och på registerkortet där bilderna var uppklistrade fanns en uppgift om att anläggningen moderniserats 1961, samma dag som vid Lomma kyrka. Som Kjell Aghult nämnde innebar moderniseringen troligen automatisering. Det kan synas egendomligt att man inte automatiserade anläggningarna redan när moderna bommar med enhetsdriv installerades, sannolikt någon gång under 1950-talet. Kanske tvekade man med anledning av att tåg som gjorde uppehåll vid kyrkan skulle medföra att bommarna låg nere oacceptabelt länge.

Huset invid övergången måste väl vara en banvaktstuga, trots att banvakt.se inte har någon uppgift om banvaktstuga på just denna plats. Kan det ha varit den banvaktstuga som Stig Lundin nämner i sitt inlägg?

[image]


[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: