Skånska vägskydd: Lomma södra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, September 19, 2010, 09:14 (4764 dagar sedan)

Söder om Lomma station fanns vägkorsningen Lomma södra, numera benämnd Karstorpsvägen.

[image]

Fällbomsstativet tycks ha försetts med elektrisk drivanordning.

Det finns både vridlykta med bomsignalskärm och V-signal. Kanske är V-signalen alldeles nyuppsatt, alternativt handlar det om den mobila signal som användes för att hitta bästa placeringen för framtida permanent V-signal.

Bilden nedan lär väl med tanke på huvudsignalernas utseende vara tagen i riktning norrut

[image]

Vägskyddsanläggningen manövrerades, liksom de vid Industrigatan och Lomma norra (som jag inte har bilder på) av tågklareraren

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, antagligen fotade slutet av 1950-talet


Hela tråden: