Skånska vägskydd: Raus (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, October 24, 2010, 11:07 (4717 dagar sedan)

I januari 1958 togs dessa bilder vid Raus, nästan sju kilometer från Hälsingborg C på linjen mot Eslöv

[image]

Bommarna sköttes normalt av tågklareraren. När stationen var obevakad tjänstgjorde vägvakt. Anläggningen tycks vara rent mekanisk, och bommarna är ovanligt nog assymetriskt placerade.

[image]

Man kunde gissa att huset till vänster på bilden ovan varit banvaktstuga, men enligt banvakt.se låg ingen sådan just här. Vad kan det tänkas vara för anordningar som sitter på stolpen längst till vänster?


[image]
Huvudsignalen bör vara Raus utfartssignal i riktning mot Eslöv. Vridlyktan och tillhörande bomsignalskärm sitter långt till höger om spåret. Denna placering motiveras förstås av kurvan. Vridlyktan är endast avsedd för signalering mot banan, mot vägen finns kryssmärkeslyktor.

Signalteknikerna har tagit med sig sin mobila V-signal för att utröna bästa placering av en permanent V-signal, något som kommer att krävas i 1959 år säkerhetsordning. Man tycks vara inne på att sätta V-signalen närmare spåret jämfört med vridlyktan. Kanske skymdes vridlyktan i viss utsträckning av kontaktlednings- och bondfångarstolparna.

Nedan en delförstoring på den mobila V-signalen. Antagligen strömförsörjs den från ett batteri i lådan som samtidigt utgör fundament
[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: