Skånska vägskydd: Raus kyrka (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, October 25, 2010, 19:56 (4715 dagar sedan)

En kilometer söder om Raus fanns denna ljus- och ljudanläggning:

[image]

Bilderna togs i januari 1958

Skulle huset som syns kunna vara banvaktstugan Pålstorp? Det har även funnits en rälsbusshållplats, enligt SJK-boken "Järnvägsdata" dock endast från ca 1938 till någon gång på 1940-talet

[image]

Gasförsignalen för södra infarten till Raus saknade ännu sidotågvägslykta

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: