Skånska vägskydd: Gantofta (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, October 27, 2010, 20:42 (4986 dagar sedan)

Vid Gantofta station mellan Helsingborg C och Billeberga fanns denna mekaniska fällbomsanläggning:

[image]

Byggnaden till vänster på bilden ovan skulle kanske kunna vara en banvaktstuga. Sådana placerades ju ofta vid plankorsningar (även om det vid en station var vanligast att grindar/bommar sköttes av stationpersonalen). Banvakt.se nämner en eventuella banvaktstuga vid Gantofta, dock troligen vid km 9,2 - övergången vi ser på bilderna låg vid km 9,4

Bommarna manövrerades normalt av tågklareraren. När stationen var obevakad tjänstgjorde vägvakt.

Bilderna togs i januari 1958, i samband med att signalteknikerna var på plats med sin mobila V-signal för att utröna placering av permanent V-signal för signalering mot banan.

På bilden nedan syns vridlyktan och bomsignalskärmen, V-signalens föregångare, till höger om spåret.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: