Skånska vägskydd: Vallåkra östra (Signaler/säkerhet)

av Claes J, Saturday, October 30, 2010, 15:41 (5009 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Inläggen om Skånska vägskydd är något jag inte missar. Faktiskt ser fram emot med förväntan, särskilt just nu när inläggen är från "himmabanan", L&HJ. Gunnar ska ha stort tack för allt arbete som han lägger på att hitta bilderna i arkiv och sedan lägga ut dem.

Och lika viktiga som det där första inlägget är ofta de följande som visar hur korsningen förändrats eller belyser bilderna i mer detalj. Det är alltid kul att se hur området vid korsningen förändrats under åren från 50-talet till nu.

Gunnar, jag hoppas att du har många fler Skånska vägskydd i dina samlingar och att du fortsätter lägga ut dem efterhand. Många tack.

Jonnys bild av ett Pågatåg på ingående i Vallåkra 1985 påminde mig osökt om alla gånger jag satt på endera av tågen i möte i Vallåkra. Tågen möttes där, så de stannade på stationen, men något resandeutbyte blev det inte, för under flera år efter att Pågatågen börjat köra, hade man inte tid/pengar att stanna på småstationer som Gantofta, Vallåkra, Tågarp eller Billeberga.


Hela tråden: