Skånska vägskydd: Ottarps kyrka (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, söndag, oktober 31, 2010, 10:30 (4003 dagar sedan) @ Claes J

Först ett förtydligande: Är det en Sanderson anläggning vi ser på bilderna eller har den blivit utbytt mot SJ standard när bilden togs? Ska "vägskyddsanläggningen kom till 1938" tydas att denna övergången var obevakad under L&HJ tiden? L&HJ gick till Statliga Järnvägsbolagen 1938 om jag inte minns allt fel.

ja detta blev lite otydligt. Enligt tredje signalsektionens arkivhandlingar skall automatisk vägskyddsanläggning av Sandersons tillverkning ha installerats 1938. Vilka skyddsanordningar som eventuellt fanns på platsen före 1938 vet jag inte.

Det finns flera exempel på att automatiska vägskydd som avvek från SJ-standard installerades efter att banor förstatligats, detta på grund av att de beställts av det enskilda bolaget. Signalingenjören i Malmö tycks inte ha ägnat de övertagna vägskyddsanläggningarna så stor uppmärksamhet förrän en besiktning av en Sanderson-anläggning vid Allarp (Skäralid - Röstånga) 1942 visade på brister i signalernas sken och ringklockans ljusstyrka, samt att montaget i reläskåpet var "trassligt och oredigt". Denna anläggning hade varit i bruk sedan 1930, och distriktet begärde nu hos Kungl Järnvägsstyrelsens bantekniska byrå att få byta ut vissa komponenter, inklusive signaler och ringklockor, och förnya montaget i skåpet.

Resultatet av denna skrivelse blev att bantekniska byrån gav signalingenjören på distriktet i uppdrag att "verkställa en noggrann besiktning även av övriga vägsignalanläggningar å de övertagna bandelarna", samtidigt som man lite förvånat påpekade att bristerna tydligen inte observerats vid årsrevisionerna 1941 och 1942 (underförstått att signalingenjören inte tydligt hade kommunicerat till signalmästarna vad som var acceptabel standard på en anläggning).

Den "noggranna besiktningen" av vägskydd på de förstatligade banorna visade att de tio anläggningarna som tillverkats av Sanderson behövde nya signaler mot vägen och nya ringklockor för att få acceptabel standard. Även vissa andra komponenter behövde bytas ut. Tre av anläggningarna hade tagits i bruk 1930, de andra sju 1936 - 1938.

De ljussignaler och klockor som syns på bilderna är alltså inte av Sandersons tillverkning, utan har ersatt de ursprungliga någon gång efter 1942. Med tanke på prioriteringar under krigstiden och åren närmast därefter kan de ursprungliga anordningarna nog ha hängt med in på 1950-talet. Men de gula kontrollsignalerna, som lyste med fast sken mot banan när vägtrafiken var spärrad, försvann troligen ganska snart efter 1942


Hela tråden:

 

powered by my little forum