Skånska vägskydd: Tågarp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, November 02, 2010, 22:20 (4707 dagar sedan)

Vid Tågarps station på sträckan Helsingborg - Billeberga finns en plankorsning. I januari 1958 hade den helbommar som manövrerades av tågklareraren:

[image]

Möjligen kan det vara en elektrisk drivanordning för fällbommarna som står till höger på övre bilden (mellan bommen och skåpet). Sådana drivanordningar placerades gärna en bit från vägen, detta för att minska risken för påkörning.

Det tycks finnas både kryssmärkeslyktor och röda lyktor på bomrören. För signalering mot banan finns en vridlykta och bomsignalskärm, som skymtar mittför vänstra delen av stationshuset på nedre bilden. Till vänster om vänstra kontaktledningsstolpen i förgrunden på nedre bilden syns signalteknikernas mobila V-signal som man har ställt upp och tänt för att utröna lämplig placering av permanent V-signal.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: