Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, November 03, 2010, 21:49 (4718 dagar sedan)

Vid km 22.571 finns denna plankorsning. Bilderna togs i januari 1958.

[image]

Ljussignalanläggning av Sandersons tillverkning installerades ca 1936. Ringklockor saknades, men det fanns en signal som visade gult sken mot banan när vägtrafiken var spärrad. 1942 ansåg SJ:s tredje distrikt att signalerna borde bytas ut. Man anmärkte även på ett av reläerna, som var tillverkat av Sanderson. Reläet var "mycket primitivt utfört". Övriga reläer var av Ericssons fabrikat. Sanderson köpte in ganska mycket komponenter från Ericssons signalbolag.

De signaler som syns på bilden har alltså installerats efter 1942, och som synes har man också kompletterat med ringklockor och V-signal.

Gasförsignalen som syns på nedre bilden är monterad på en betongstolpe och saknar sidotågsvägslykta. Det är väl en av Tågarps försignaler. Märkligt är att signalen har en rund märktavla, där det tycks stå "B 1/2" (samma beteckning som för huvudsignalen). Jag tror inte det var vanligt med märktavlor på försignaler vid denna tid, och det är också förvånande att tavlan är rund. I 1947 års säo står "Rund tavla användes på signal, som fungerar automatiskt och enbart reglerar tågföljden". Detta stämmer ju inte så bra på en försignal som försignalerar infartssignalen till en station.

[image]

Jag undrar om det vita huset kan vara en f d banvaktstuga? Enligt banvakt.se skall det ha funnits en sådan stuga vid övergången.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, vissa uppgifter från 3 signalsektionens arkivhandlingar, dnr 48/42


Hela tråden: