Vägskydd och försignal vid Marieholms banvaktstuga (Bana)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 04, 2010, 20:40 (4705 dagar sedan) @ Claes J

... helt klart att detta är bankvaktsstugan väster om Marieholm, vid vägövergången för väg 17 innan den drogs norr om Marieholm, alltså vägen Marieholm - Teckomatorp. Signalen som syns vid övergången måste då vara försignalen till infartssignalen för Marieholm.

... och här är två bilder från samma plats, tagna i november 1957:

[image]

Man ser baksidan av den gasförsignal som syns mycket bättre på Svens bilder. Precis som i Tågarp har signalen ännu inte fått sidotågvägslykta. Dessa lyktor togs så långt möjligt i bruk samtidigt för alla stationer vid en viss linje.

Till skillnad från försignalen vid Tågarp har Marieholms försignal ingen märktavla. Jag skulle vilja påstå att sådana märktavlor var mycket ovanliga fram tills man för några decennier sedan började förse försignaler med tavla med stationssignatur.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: