Skånska vägskydd: Heden (Helsingborg - Billeberga) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, November 05, 2010, 23:07 (4976 dagar sedan)

Vid km 26.185 fanns banvaktstugan 620 Heden. 1944 bedömde man på SJ:s tredje distrikt att stugan var fallfärdig. Att den stod kvar berodde på att vägvakten som skötte grindbevakningen på platsen bodde i stugan. En upprustning av huset skulle gå på femton tusen kronor, så distriktet föreslog att grindarna ersattes av automatiska signaler. Länsstyrelsen hade redan 1943 uttalat betänkligheter mot planerna på automatisering, men SJ-distriktet tyckte inte länsstyrelsen hade några bra argument för att behålla grindarna.

Vid en trafikräkning den 17 september 1943 hade korsningen mellan klockan 6 och 21 passerats av

12 gående
65 cyklande
1 ryttare
5 hästskjutsar
22 personbilar
30 lastbilar

De två följande dagarna räknade man också trafiken och fick liknande värden, förutom att antalet cyklister var 101 resp 149, och att det den 19 september (som var en söndag) bara passerade två lastbilar.

Länsstyrelsen räknade med avsevärt ökad biltrafik när kriget tog slut. Korsningen låg på en väg som förmedelade genomgångstrafik mellan Landskrona och Röstånga

Alltnog, länsstyrelsen blev uppenbarligen överkörd, för i mars 1945 besiktigades den nya automatiska vägsignalanläggningen. Enda problemet var efterringning i vissa fall, men detta kunde man komma runt genom att ändra kopplingen, och den 16 april 1945 togs anläggningen i bruk. Antagligen revs väl banvaktstugan kort därefter; utöver att den var fallfärdig skymde stugan och dess uthus sikten från vägen mot banan.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/Heden_fv_5711.JPG[/img]

Bilderna togs i november 1957

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/Heden_fb_5711.JPG[/img]

Bilden ovan borde vara tagen i riktning mot Billeberga, och banvaktstugan skall i så fall ha legat till höger om banan och bortom vägen. Den svarta anordningen till vänster om spåret kanske hundra meter efter vägen är troligen försignalen till Billeberga

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkivhandlingar, dnr 1/45


Hela tråden: