Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, lördag, november 06, 2010, 21:50 (3972 dagar sedan)

Vid infarterna till Billeberga från Helsingborg och Landskrona fanns två plankorsningar:

* Årup vid km 27.038 räknat från Helsingborg
* Billeberga västra vid km 27.244, numera slopad

Stationshuset vid km 27.458

Tredje signalsektionen fotograferade båda korsningarna i november 1957, och menar att de två första bilderna visar Årup:

[image]

Bommarna har enhetsdriv. Korsningen ligger bara några hundra meter före stationshuset, som syns i nedre bildens mitt, vilket får mig att misstänka att dessa två bilder snarare visar Billeberga västra. Ett mysterium är dock att det tycks vara många fler spår mellan bommarna på bilden nedan än på bilden ovan. Möjligen skymtar man ett bomdriv mellan spåren till vänster på bild två, vilket skulle kunna indikera att det fanns tre bommar och att bild ett bara visar två av dessa.

[image]

Tredje distriktets signalingenjör beklagade sig 1951 över de "icke författningsenliga" mekaniska bommarna vid vägen som korsar över "bangårdens mittparti" i västra delen av bangården. Bommarna borde bytas mot elektrifierade, men allra helst skulle SJ vilja stänga övergången, något som uppenbarligen så småningom genomfördes [PM den 27 november 1951 angående vägomläggning i Billeberga]

Dessa två bilder skulle enligt signalsektionens kortregister vara tagna vid Billeberga västra:

[image]

Jag skulle snarare tro att de hår två bilderna visar Årup - båda övergångarna har ju enkelspår, precis så som det borde se ut där linjerna grenar ut mot Helsingborg respektive Landskrona.

[image]

Jag blir också förvirrad av den nedersta bilden. Om det verkligen är linjen Billeberga - Helsingborg som syns borde det finnas ytterligare en bom och ett ytterligare ett kryssmärke - och bilden måste i så fall ha blivit spegelvänd. Kan man mellan knäppandet av bild tre och bild fyra ha tagit bort de två innersta bommarna och gjort om från två separata vägskyddsanläggningar till en anläggning för båda linjerna? V-signalen syns ju inte på den övre bilden, så något kanske har hänt under tiden. Men vridlyktan och bomsignalskärmen ser ut att ha ändrat plats. Huvudsignalen och borde vara utfartssignal.

I sin PM från november 1951 skriver signalingenjören att korsningen vid Årup (som han förvirrande nog kallar den västra, till skillnad från vägkorsningen "inne på bangården" ) är utrustad med tre elektrifierade bommar. Men på bild tre syns ju fyra bommar, antingen har en bom tillkommit mellan 1951 och 1957, eller så minns signalingenjören fel - eller kanske bilden varken visar Billeberga västra eller Årup?

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 

powered by my little forum