Skånska vägskydd: Prästgårdsvägen i Billeberga (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 07, 2010, 21:52 (4974 dagar sedan)

I Billeberga fanns det som framgåt av tidigare tråd fyra plankorsningar mellan väg och järnväg. Tåg på väg mot Teckomatorp kom tre hundra meter efter Billebergas stationshus till Prästgårdsvägen:

[image]

Dessa bilder togs i november 1957. Övergången finns fortfarande kvar, däremot knappast de mekaniska fällbommarna drivna av en elektrisk drivanordning typ AVOS F5 som syns mellan främre bommen och "bondfångarstolpen" på övre bilden.

V-signalen är uppenbarligen den mobila signal som användes för att prova ut lämplig placering av permanent V-signal, här dock utan ackumulatorlåda, och signalen är ju också släckt. Man tycks ha ansett att vridlyktan och bomsignalskärmen kanske var ganska optimalt placerade, och provat att ställa upp den mobila signalen i ungefär samma läge.

[image]

Bilder från Sveriges järnvägsmuseum


Hela tråden: