Skånska vägskydd: Billeberga östra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 08, 2010, 20:33 (4701 dagar sedan)

På väg ut från Billeberga mot Teckomatorp passerar tåget plankorsningen Billeberga östra. Jag tror denna korsning finns kvar, till skillnad från Prästgårdsvägen som jag häromdagen felaktigt påstod fortfarande existerade.

[image]

Dessa bilder skall ha tagits i november 1957. Korsningen låg precis mellan in- och utfartssignalerna, och liksom vid Prästgårdsvägen och Årup var bommarna efter att det nya signalställverket tagits i bruk 1952 elektriskt manövrerade och beroende av huvudsignalerna. Den elektriska drivanordningen syns ganska bra till höger på nedre bilden. Elmotorn drev bommarna via mekaniska ledningar. Den fristående vridlyktan, kombinerad med bomsignalskärm, drevs förstås på samma sätt

Till vänster på övre bilden syns banvaktstuga 621 De två sista siffrorna ovanför dörren är i varje fall 2 och 1

[image]

Den mobila V-signalen har satts upp alldeles invid vridlyktan och bomsignalskärmen, som ju skall ersättas av den nya signalen.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: