Skånska vägskydd: Hällstorp (Billeberga - Teckomatorp) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, November 10, 2010, 20:51 (4971 dagar sedan)

Dessa bilder togs i november 1957

[image]

Jag har ingen uppgift på när ljus- och ljudsignalanläggningen togs i bruk, men 1952 fanns i varje fall ingen vägskyddsanläggning vid Hällstorp. Och alla anordningar på bilderna ser ut att vara av helt modernt utförande

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: