Skånska vägskydd: Värmö (Billeberga - Teckomatorp) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 11, 2010, 22:46 (4699 dagar sedan)

[image]

Ungefär 800 meter från Hällstorp ligger denna plankorsning.

Bilderna togs i november 1957. På 1930-talet installerades en ljus- och ljudsignalanläggning levererad av Sandersons industrier i Linköping. 1942 konstaterade SJ:s tredje distrikt att "vägtrafiken torde vara obetydlig att döma av vägbanans utseende", och tyckte man borde undersöka om vägen kunde anses allmänt befaren. Om så inte var fallet ville man antagligen stänga övergången, alternativt ta bort vägskyddsanläggningen, men detta framgår inte av dokumentet [3 signalsektionen dnr 48/42]

När bilderna togs hade Sandersons signaler bytts ut. Fortfarande kunde man dock av vägbanans utseende förledas tro att det var en väg av endast lokal betydelse, men tydligen blev plankorsningen kvar, medan den vid Hällstorp stängdes.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: