Skånska vägskydd: Skrävlinge kyrka (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, November 13, 2010, 21:39 (4968 dagar sedan)

Två kilometer efter Teckomatorp i riktning mot Eslöv finns denna plankorsning

[image]

När bilderna togs i november 1957 fanns det grindar som bevakades av vägvakt.

Det finns vridlykta och bomsignalskärm på båda grindarna. Den V-signal som också syns är antagligen av den mobila varianten för utprovning av lämplig signalplacering.

[image]

Skåpet framför kuren på nedre bilden kanske innehåller strömförsörjning för vridlyktorna? Det sitter ju en transformator i en kontaktledningsstolpe, så man kan gissa att lyktorna och en lampa i vägvaktskuren var elektriska. Någon mer avancerad signalteknisk apparatur kan knappast ha funnits på platsen, såvida inte den yttersta spårledningen för Teckomatorp började här

Grindarna fanns kvar 1959 enligt tidtabellsboken del A från detta år, och jag vet inte när de ersattes av modernare skyddsanordningar

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: