Skånska vägskydd: Åkarps gästgivaregård vid Marieholm (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 15, 2010, 21:53 (4694 dagar sedan)

På väg från Teckomatorp mot Eslöv har vi studerat vägskyddsanläggningarna vid Skrävlinge kyrka och Marieholms banvaktstuga, numera benämnd Teckomatorpsvägen.

Drygt 700 meter efter Marieholms bvstuga finns en plankorsning Kvarngatan. På 1950-talet hette den Åkarps gästgivaregård. Även gästgivaregården har bytt namn, och heter numera Marieholms gästgivaregård. Antagligen hade man problem med besökare som irrade runt och letade gästgivargård i det kanske mera kända Åkarp som ligger mellan Malmö och Lund.

I november 1957 såg det ut så här vid Åkarps gästgivaregård;

[image]

Denna vägskyddsanläggning var en av tre i Marieholm, och samtliga sköttes av tågklareraren.

På övre bilden syns en fristående vridlykta med bomsignalskärm till vänster om högra kryssmärket. Bommarna är antagligen mekaniska, jag kan i varje fall inte se någon elektrisk drivanordning. Lite ovanligt då att bommarna är assymetriskt placerade. Att man har både kryssmärkeslyktor och röda lyktor på bomrören tyder på att det var en starkt trafikerad väg, något som förekomsten av ett gästgiveri också indikerar.

[image]

På nedre bilden syns både vridlyktan och en V-signal, säkerligen av den mobila varianten. Ovanligt nog är hjälpkraftledningen sidoförskjuten bort från spåret just vid korsningen

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: