Skånska vägskydd: Marieholm västra och Marieholm östra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, söndag, november 21, 2010, 00:05 (4087 dagar sedan)

I Marieholm på sträckan Teckomatorp - Eslöv finns flera plankorsningar. På 1950-talet var det fyra vägkorsningar, betecknade V1 - V4.

V1 var den automatiska anläggningen vid Marieholms banvaktstuga, numera benämnd Teckomatorpsvägen

V2 var övergången vid Åkarps gästgivaregård, numera Kvarngatan

Ungefär mitt på den ca 400 meter långa sträckan mellan gästgivaregården och Marieholms stationshus fanns V3; Marieholm västra:

[image]

Denna plankorsning heter numera Järnvägsgatan

[image]

I andra änden av bangården, vid utfarten mot Eslöv, fannns V4; Marieholm östra:

[image]

Denna övergång finns inte kvar, däremot den elektriska fällbomsanläggning vid Bruksgatan, ca hundra meter närmare Eslöv, som togs i bruk 1959. Samtidigt elektrifierades bommarna vid Marieholm östra (V4), och man gjorde kompletteringar (ej närmare specificerade) vid V3 och V2.

Samtliga bilder togs i november 1957, och man har satt upp den mobila V-signalen. Vid V4 syns två vridlyktor kombinerade med bomsignalskärmar; en på ett fällbomsstativ och en lågt placerad fristående (lyktan integrerad med skärmen) mellan spåren, säkerligen endast avsedd att signalera mot banan.

Det finns inga kryssmärkeslyktor, och tillsynes har endast ena bommen (den bortre på övre bilden) en lykta på bomröret. På andra sidan finns ju vridlyktan på fällbomsstativet, och huvuduppgiften för denna vridlykta var säkerligen att signalera mot vägen.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionen dnr 118/55


Hela tråden:

 

powered by my little forum