Skånska vägskydd: Marieholm västra och Marieholm östra (Signaler/säkerhet)

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, november 21, 2010, 01:04 (4207 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Än en gång tack för en värdefull historisk tillbakablick. Även om det är tal om att Pågtågen en gång ska angöra Marieholm, så blir det aldrig som det en gång varit.

Stationshuset (som var systerhus till stationen i Billeberga) revs i februari 1984. Någon gång i början av 1970-talet införde man att ställverket i Marieholm var inkopplat när stationen var bemannad och övrig tid var det fri fart. Ställverkskontrollerna fanns i ett skåp som stod utanför stationen och som låstes upp vid lokal betjäning.

[image]
[image]

Denna plankorsning heter numera Järnvägsgatan

Bilden är tagen i sydlig riktning, så stationshuset ligger till vänster utanför bilden, på andra sidan spåren. Värt att notera den ovanliga placeringen av bondfångarna, diagonalt över gatan.

Så vitt jag kan se på flygfoton, verkar den korsningen bara finnas kvar som gångväg numera.

I andra änden av bangården, vid utfarten mot Eslöv, fannns V4; Marieholm östra:

[image]
[image]

På denna övergången är värt att notera att bondfångaren till höger på den nedre bilden står långt innanför bommen. Det fanns ett icke-eletrifierat industrispår där som dels gick till ett tegelbruk och dels till lantmännen. Spåret revs enligt uppgift någon gång på 60-talet. Det mörka strecket som syns bakom kontaktledningsstolpen till höger i bilden kan tänkas vara en glimt av det spåret. Man tycks då ha ställt upp bommen så att alla spår säkras, medan bondfångaren placerades närmare kontaktledningen. Det fanns väl mer plats mellan spåren än mellan industrispåret och vägen som går längs detsamma.

--
[image]
http://billebergastation.com


Hela tråden:

 

powered by my little forum