Skånska vägskydd: Marieholm västra och Marieholm östra (Signaler/säkerhet)

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, november 21, 2010, 05:39 (4207 dagar sedan) @ Ingemar J

[image]

Denna bilden visar övergången Marieholm östra från Fabriksgatan norrut. Norr om bangården fanns på den tiden inte mycket bebyggelse. Godsmagasinet låg på den sidan, lantmännen hade en anläggning där och det fanns ett tegelbruk öster om denna övergången och ovanför Bruksgatans övergång.

Så bebyggelsen kan tyckas litet spartansk där på andra sidan spåren. Vi ser en gård (möjligen Sibbarp 2), som jag återfinner i denna position på flygfoto taget runt 1940. Gården är borta nu, och området uppbyggt för industri.

Om korsningen Bruksgatan: På en karta från järnvägens tillkomst, 1865, finns 2 övergångar på denna sidan stationen. På flygfotot från ca 1940 finns 2 övergångar. Så jag korrigerar min tolkning av vad Gunnar skrev (den elektriska fällbomsanläggning vid Bruksgatan, ca hundra meter närmare Eslöv, som togs i bruk 1959) till att inte betyda att Bruksgatan inte fanns som övergång före 1959, utan till att betyda att den övergången fick nya bommar 1959.

Båda övergångarna var sedan i bruk fram till åtminstone 1984 och någon gång därefter stängdes Marieholm östra.

--
[image]
http://billebergastation.com


Hela tråden:

 

powered by my little forum