Bruksgatan (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, söndag, november 21, 2010, 09:55 (4207 dagar sedan) @ Claes J

Om korsningen Bruksgatan: På en karta från järnvägens tillkomst, 1865, finns 2 övergångar på denna sidan stationen. På flygfotot från ca 1940 finns 2 övergångar. Så jag korrigerar min tolkning av vad Gunnar skrev (den elektriska fällbomsanläggning vid Bruksgatan, ca hundra meter närmare Eslöv, som togs i bruk 1959) till att inte betyda att Bruksgatan inte fanns som övergång före 1959, utan till att betyda att den övergången fick nya bommar 1959.

Men kanske har övergången vid Bruksgatan varit stängd under ett antal år, eller saknat bommar (det sistnämnda mindre troligt)? Jag hittar den inte i tidtabellsboken del A från 1955. På en besiktningsrapport daterad den 17 juni 1959 nämns "elektrisk fällbomsanläggning vid km 38+483, elektrifiering av befintliga fällbommar vid km 38+396...". Detta utesluter förstås inte att anläggningen vid Bruksgatan kan ha ersatt en äldre vägskyddsanläggning, men denna borde funnits med i tjänstetidtabellen. Besiktning skedde i varje fall den 4 - 5 februari och ibruktagning den 5 februari 1959. Oklart varför rapporten skrevs så långt efteråt.

I 1959 års tidtabellsbok del A finns Bruksgatan med!

I februari 1959 passade man även på att ta i bruk tågankomstsignalering i riktning från Teckomatorp samt komplettering av fällbomsanläggningarna V2 och V3. Dessutom hade spårspärr IV tagits bort


Hela tråden:

 

powered by my little forum