Vägskydd och signalställverk i Marieholm (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, söndag, november 21, 2010, 18:13 (4206 dagar sedan) @ Claes J

Jag har dessvärre inget svar på frågan om numrering av vägkorsningar inom en station. Det mest närliggande skulle vara att V1 ligger längst ut i den bangårdsänden där infartssignalen heter A och yttersta växeln 1. Det finns ju en viss systematik i dessa beteckningar, och normalt ges de lägsta beteckningarna till växlar och signaler i den bangårdsände som har lägst kilometertal enligt banans längdmätning.

... I Marieholm stämmer det inte med ställverkstavlan man hade utomhus på 70-talet. Men då kommer frågan om ställverkskontrollerna alltid var utomhus i Marieholm? De fick nytt ställverk 1944-11-17.

Ja, det var ett reläställverk, s k knappställverk, som togs i bruk 1944. Manövertavlan satt med största sannolikhet utomhus; knappställverken på linjestationer hade inga spårledningar för hinderfrihetskontroll i tågspåren, så därför var det viktigt att den som manövrerade ställverket hade bra uppsikt över bangården.

Fram till någon gång tidigt 70-tal var Marieholm bemannat vid alla tågrörelser.

Detta berodde säkerligen på att vägskyddsanläggningarna inte var automatiserade. Jag ser dock vid koll i en grafisk tidtabell från 1968 att stationen redan då var obevakad bl a nattetid, så på nätter och på sön- ohc helgdagar även vissa andra tider hade man uppenbarligen vägvakt i tjänst istället för tågklarerare - en billigare lösning.

1980 besökte jag Marieholm och ritade av spårplanen på ställverket. Märkligt nog har jag angivit att vägarna sett i riktning från Teckomatorp skulle ha beteckningarna V2, V3, V5, V4. Antagligen har jag skrivit fel - det hade ju inte tillkommit någon ny övergång mellan gamla v3 och V4. Kanske hittar jag något foto där beteckningarna på spårplanen i bästa fall går att läsa.


Hela tråden:

 

powered by my little forum