Skånska vägskydd: Östra Asmundtorp (Teckomatorp - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 28, 2010, 00:37 (4954 dagar sedan)

[image]

Ljus- och ljudsignalanläggningen fotodokumenterades i november 1957.

1938 hade korsningen försetts med automatiska ljussignaler av Sandersons tillverkning. 1942 noterade SJ:s tredje signalsektion att vägen var starkt trafikerad och 7,5 meter bred, så därför borde man sätta upp signaler med större ljusstyrka och bättre spridning på ljuset. Det är dessa bättre signaler som syns på bilden, men jag vet inte när de installerades.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionen dnr 48/42


Hela tråden: