Skånska vägskydd: Långebro norra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, December 27, 2010, 23:50 (4652 dagar sedan)

På sin väg från Kristianstad C till Gärsnäs nådde tåget efter ett par minuter vägskyddsanläggningen Långebro Norra. Så här såg det ut en regnig novemberdag 1957 :

[image]

I förgrunden på bilden ovan ser man två fällbommar, på andra sidan banan tycks det räcka med en bom, antagligen därför att körbanan är något smalare där. Jag kan i varje fall inte se något bomstativ utanför Wibergs möbleringsaffär.

Mekaniska fällbommar (möjligen dock med elektrisk drivanordning - något som liknar ett F5-driv skymtar till vänster om lastbilen på nedre bilden. Bommarna manövrerades antagligen av tågklareraren. Ringklockor troligen på alla tre fällbomsstativen, röda lyktor på två av bommarna, kryssmärkeslyktor på båda sidor av banan. Däremot ser jag varken vridlykta eller V-signal för signalering till tågen

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: