Skånska vägskydd: Åsumtorp söder - platsen? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, torsdag, december 30, 2010, 17:00 (4160 dagar sedan) @ Harald

Vägen vid Åsumtorp söder gick bara till en gård, så det är rätt fantastiskt att den hade bommar, men det berodde väl på att man ändå hade en platsvakt och innan man hade automatiska ljud- och ljussignaler var det bommar/grindar eller inget.

ja, och dessutom tycks järnvägsbolaget ibland, i samband med att linjen anlades, ha gjort överenskommelser med markägare där järnvägen bl a åtog sig att bevaka plankorsningar. SJ försökte t ex på 1950-talet dra in bevakningen vid några obetydligt trafikerade vägar mellan Nässjö och Oskarshamn, men då plockade resp gårdsägare fram papper som visade att NOJ åtagit sig bevakning.


Hela tråden:

 

powered by my little forum