Skånska vägskydd: Gärds Köpinge banvaktstuga/norr (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, December 31, 2010, 14:25 (4920 dagar sedan)

I Gärds Köpinge på sträckan Långebro - Gärsnäs fanns tre plankorsningar med fällbommar. Samtliga sköttes från stationen. Första övergången sett norrifrån var Gärds Köpinge banvaktstuga, senare benämnd Gärds Köpinge norr, vid km 78.722:

[image]

Bilderna togs i november 1957

Gissningsvis är det banvaktstugan som syns till vänster på nedre bilden.

Bommen verkar tämligen krokig. Bommarna är placerade så långt från spåret att man satt upp en fristående vridlykta med bomsignalskärm för signalering mot banan. Annars var det vanligt att lyktan satt på ena fällbomsstativet.

[image]

Bilderna är från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: