Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra) (Signaler/säkerhet)

av Ingemar J, Saturday, January 01, 2011, 18:38 (4946 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid Gärds Köpinge på linjen Kristianstad - Gärsnäs fanns alltså tre vägskyddsanläggningar som bevakades från stationen.

Vid km 78.722 fanns Gärds Köpinge banvaktstuga, senare benämnd Gärds Köpinge norr.

Vid km 78.892 Gärds Köpinge norra, senare benämnd enbart Gärds Köpinge:

[image]

Korsningen låg drygt tre hundra meter norr om stationshuset, därav det namn som gällde ännu när dessa bilder togs i november 1957.

Detta är ett av få exempel på assymetrisk placering av fällbomsstativ för mekaniska bommar. Och samma princip tillämpades vid Gärds Köpinge banvaktstuga - vid ena övergången var fällbomsstativen dock placerade till vänster och vid den andra till höger om vägen.

Röda lyktor på bommarna. Vridlykta finns antagligen på det vänstra fällbomsstativet på övre bilden

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Dessa övergångar blev väl inte automatiserade så länge det var bemanning på stationen, väl ? Jag minns som 5-åring 1968 att jag tillsammans med med min far fick hjälpa till att veva ner bommarna en gång.


Hela tråden: