Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra) (Signaler/säkerhet)

av Rolf Johansson, Saturday, January 01, 2011, 18:58 (4946 dagar sedan) @ Ingemar J

Vid Gärds Köpinge på linjen Kristianstad - Gärsnäs fanns alltså tre vägskyddsanläggningar som bevakades från stationen.

Vid km 78.722 fanns Gärds Köpinge banvaktstuga, senare benämnd Gärds Köpinge norr.

Vid km 78.892 Gärds Köpinge norra, senare benämnd enbart Gärds Köpinge:

[image]

Korsningen låg drygt tre hundra meter norr om stationshuset, därav det namn som gällde ännu när dessa bilder togs i november 1957.

Detta är ett av få exempel på assymetrisk placering av fällbomsstativ för mekaniska bommar. Och samma princip tillämpades vid Gärds Köpinge banvaktstuga - vid ena övergången var fällbomsstativen dock placerade till vänster och vid den andra till höger om vägen.

Röda lyktor på bommarna. Vridlykta finns antagligen på det vänstra fällbomsstativet på övre bilden

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Här ser det bekant ut:

Idag


Hela tråden: