Skånska vägskydd: Everöd öster (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 05, 2011, 19:20 (4644 dagar sedan)

I den forna knutpunkten Everöd var bangården placerad i öst-västlig riktning.

Det fanns två fällbomsanläggningar som sköttes av stationspersonalen. I november 1957 fotodokumenterades plankorsningen öster om stationen:

[image]

Man har satt upp den mobila V-signalen för att prova ut lämplig permanent placering av sådan signal, som skulle bli obligatorisk två år senare. Ännu så länge skedde signaleringen dock med vridlyktor och bomsignalskärmar på fällbomsstativen. Att vänstra bommen på övre bilden är placerad långt från spåret torde bero på att det tidigare även fanns ett spår mot Åhus.

ÖSJ-bladet hade nyligen en artikel om Everöd, författad av Yngve Holmgren. Där finns även spårplaner [ÖSJ-bladet 2010 sid 109 - 115]

[image]

Varken kryssmärkeslyktor eller röda lyktor på bomrören. Enda optiska signaleringen mot vägen under mörker var vridlyktorna

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: