Skånska vägskydd: Everöd väster (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, January 06, 2011, 20:51 (4643 dagar sedan)

I Everöd på sträckan Kristianstad - Gärsnäs bevakade stationspersonalen två fällbomsanläggningar: Everöd öster och Everöd Väster. Den sistnämnda fotodokumenterades i november 1957. Då anslöt även i denna ände av bangården endast en trafikerad linje. Sista resten av den gamla sträckan till Tollarp (Everöd - Everöds lastplats) var nedlagd, men kanske inte riven?

[image]

Signalteknikerna var när bilderna togs uppenbarligen på väg att avsluta en större uppgradering av säkerhetsanordningarna. Nya bommar med enhetsdriv, bomlyktor och kryssmärkeslyktor har satts upp.

[image]

[image]

Semaformasten står kvar men signaleringen vid infarten har övertagits av en treskens ljussignal. En V-signal har också satts upp

[image]

Att döma av flygfoto i Yngve Holmgrens artikel om Everöd i ÖSJ-bladet nr 3 2010 låg plankorsningen Everöd väster bortom den punkt där linjerna förgrenade sig mot Tollarp och Gärsnäs. På bilden ovan syns två kryssmärken i bakgrunden till vänster, kanske varnade de för det ännu kvarliggande spåret mot Everöds lastplats (som fram till 1937 gått ända till Tollarp). I Yngve Holmgrens artikel finns en spårplan som indikerar att spåret till Everöds lastplats kan ha haft sin sträckning just där kryssmärkena finns.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: