Skånska vägskydd: Oidentifierad plats (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, January 06, 2011, 21:53 (4914 dagar sedan)

[image]

Denna bild finns hos Sveriges Järnvägsmuseum, enda ledtråden är "Vägövergång strax norr om Trelleborg", och att bilden troligen är tagen under 1940-talet.

Var kan bilden ha tagits? Knappast Kontinentbanan -då skulle bilden vara senast från början av 1930-talet med hänsyn till att banan sedan elektrifierades. Lund - Trelleborg kanske är mest troligt, men bland de vägskyddsbilder som tagits vid den linjen under 1950-talet finns ingen liknande övergång, och telelinjen är inte lika omfattande (vilket förstås kan ha berott på att vissa förbindelser lagts i kabel). Kan det vara Trelleborg - Vellinge?

Att det finns fällbommar tyder på att vägen är bred och/eller starkt trafikerad. Annars hade man nog nöjt sig med svängbommar/grindar. Jag ser inget fällbomsvindspel på bilden, men det kan nog finnas bakom vägvakten.


Hela tråden: