Ämnesområden - ett första utkast (Forumet)

av Göran E, Monday, December 17, 2007, 00:11 (5469 dagar sedan)

Baserat på hur det nuvarande forumet har använts och vad som jag har tyckt varit intressant börjar jag lista nedanstående ämnesområden som skulle kunna vara aktuella.

Orsaken att detta började växa inom mig var att vissa ämnen kom att dränka sådant som var intressant. Dessutom var några av trådarna sådana som det krävs litet till stort tålamod för att acceptera. Flera ligger nära gränsen för det acceptabla och en del genererade inlägg som definitivt inte hade i forumet att göra.

Kommentera gärna och kom med fler ämnen. I slutändan är det möjligt att vi kan sammanföra vissa ämnen och även göra andra modifieringar.

Som det järnvägshistoriska forumet ser ut idag används det främst av "järnvägshistoriker" och museibanefolk.

Titta gärna på ett forum som jag tycker har lyckats bra med ämnesindelningen och som jag i övrigt gillar också, nämligen

http://www.schmalspur-modell.at/

/Göran E


Järnvägshistoria - allmänt

Rullande material - frågor

Stationer

Banvaktsstugor

Elektrifiering

Historiskt material -

Notiser ur gamla annotationsböcker
Staffan Erikssons och Carl-Axel Schiller

För Staffans material skulle det vara jättebra om han hade kunnat skriva in nya uppgifter i samma dokument för varje ny dag. Samma sak gäller väl KHJ-reglemtet också.

Museibanenytt - aktiviteter, renoveringar

Revisionsfrågor - hjälp med tips

Leverantörstips - vem gjuter lokskyltar

Museibanornas överlevnad

Jvmv informerar


Hela tråden: