Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, January 10, 2011, 20:02 (4911 dagar sedan)

Navladals lastplats vid km 91.7 skall enligt SJK-skriften "Järnvägsdata" ha existerat endast mellan 1951 och 1959, och då för säsongsmässiga bettransporter. Intressant med en lastplats som kom till så sent, när bettransport på järnväg redan var på väg att överges.

Vid km 92.041 fanns vägkorsningen Navladal, som ännu i november 1957 när bilderna nedan togs bevakades av vägvakt.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/Navladal_fv_5711.JPG[/img]

Det fanns antagligen röda lyktor på svängbommarna. Den fristående vridlyktan med bomsignalskärm syns på bilden ovan, och var antagligen mekaniskt kopplad till närmaste grind.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/Navladal_fb_5711.JPG[/img]

Nu hade signalteknikerna satt upp den mobila V-signalen för att utröna bästa placering av en permanent sådan signal.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/Navladal_mobil_signal_5711.JPG[/img]

Antagligen monterades aldrig någon permanent V-signal - bevakningen vid övergången drogs nämligen in senast 1959, kanske i samband med att lastplatsen slopades. Korsningen fick kanske vara kvar men utan skyddsanordningar? Sikten tycks ju ha varit ganska god

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: