Skånska vägskydd: Olseröd Norr 1 och 2 (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, onsdag, januari 19, 2011, 09:01 (3494 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tack för påpekandet om 1959! Uppgiften fanns men glömdes bort i JD. Källa är 1958 och 1959 års grafer.

Sidorna ur tidtabellsboken del A tycks vara från tidtabellsskiftet 1959-05-31
(Ingen ändringstryckstext nederst). Olseröd har s k nyhetsstreck. Man kan nog då
anta att nedklassningen skedde just vid denna tidpunkt.

O. var enmansstation, märkligt nog med tkl-tjänst även söndagar. Alltså vikarieskickning från annan station. Kvällstid alla dagar var O. obevakad,
med vägvakt i tjänst.

O. var alltjämt trafikalt bemannad enligt 1969 års stationsförteckning, d v s hade platsvakt. Bommarna automatiserades aldrig enl. senare års linjeböcker.

O. hade T-semafor till ca 1953, då utbytt mot huvudljussignaler.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum