Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, January 22, 2011, 12:11 (4627 dagar sedan)

Enligt senaste utgåvan av SJK-boken "Järnvägsdata" var Maglehem station fram till 1934, sedan håll- och lastplats, åter station från 1960-talet, lastplats igen den förste januari 1972, nedlagd en månad senare. Vad kan orsaken ha varit till att platsen åter blev station på 1960-talet? Kraftigt ökad trafik pga industrietablering???

Ett par hundra meter söder om stationshuset fanns en plankorsning med fällbommar:

[image]

Bilderna togs i november 1957.

Bommarna manövrerades av platsvakten. Anläggningen har kryssmärkeslyktor och vad som ser ut att vara en lågt placerad V-signal.

[image]

Spärrbommen (en föregångare till nutidens spårspärr) har antagligen till uppgift att hindra vagnar att rulla ut från den del av det vänstra spåret som finns bakom fotografens rygg. En mer vanlig placering hade varit närmare växeln.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: