Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, January 24, 2011, 22:03 (4636 dagar sedan)

På sträckan Maglehem - Brösarp fanns i varje fall på 1950-talet två manuella fällbomsanläggningar, Knäbäcksvägen vid km 106.189 och Brostorp vid km 107.016. Båda anläggningarna bevakades av samma vägvakt. Det är troligt att vakten var placerad i anslutning till Brostorps banvaktstuga som enligt banvakt.se låg ungefär vid km 106.8 - alltså mellan de två plankorsningarna.

Båda korsningarna fotograferades i november 1957, och vi börjar med Knäbäcksvägen:

[image]

Kanske är det signalmästarens portfölj som syns till vänster på bilden nedan?

[image]

Det fanns inga kryssmärkeslyktor, däremot röda lyktor (av lite ålderdomlig typ) på bomrören. Signaleringen mot banan skedde med en fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm

[image]

Två bilder från Brostorp:

[image]

Här var det kryssmärkeslyktor istället för bomrörslyktor. Fristående vridlykta av samma typ som vid Knäbäcksvägen. Ingen portfölj är synlig; kanske låg den kvar vid Knäbäcksvägen under hela fotosessionen.

Huset i bakgrunden är med största säkerhet Brostorps banvaktstuga. Likheten med den på banvakt.se avbildade byggnaden är mycket stor. Det ser ut att kunna finnas en liten vägvaktskur invid spåret ungefär mitt för banvaktshuset. Antagligen fanns det två fällbomsvindspel utanför den kuren.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: