Brösarp - Maglehem? (Signaler/säkerhet)

av Lennart Fransson @, torsdag, februari 03, 2011, 08:32 (3746 dagar sedan) @ Lasse M

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.


Nja. Spåret ligger bara kvar till vägkorsningen Brostorp. Här. Kommunen (Kristianstad och Simrishamn tror jag)Ville väl ha en cykelväg som inte tog slut mitt ute i ingenstans. Om jag har rätt för mig så revs spåret norr om Julebodaån i en första etapp 2002? och resterande bit 2005? Anledningen till att det slutar här var att man inte ville ha cykelvägen till att sluta mitt ute i ingenstans. Här kan man sen fortsätta att cykla på mindre grusvägar in till Brösarp och vidare.

Ifall det blir brorenovering norr om lokstallet (bron har egentligen namnet Kungslandet) någon gång får vi försöka knåpa ihop en lite text i samband med det...


Tack för infon. Men spåret låg alltså tidigare kvar fram till Maglehems stationsgräns ungefär? Revs av OBJ 2005 ser jag i ett annat inlägg. Hur kom det sig att man sparade denna sträcka från början när man rev banan norrut?

Ungefär var det så att Banverket sålde sträckan (med några undantag) inom Kristianstad Kommun till nämnda kommun i början av 90-talet. Banverket hade sedan några år på sig att ta bort spåret annars tillföll det kommunen, vilket också skedde. Kommunen lät riva spåret ungefär 1999-2000. Kommungränsen går i Julebodaån.


Hela tråden:

 

powered by my little forum