Maglehem stationshus? (Signaler/säkerhet)

av Lasse M @, fredag, februari 04, 2011, 01:58 (3722 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.


Nja. Spåret ligger bara kvar till vägkorsningen Brostorp. Här. Kommunen (Kristianstad och Simrishamn tror jag)Ville väl ha en cykelväg som inte tog slut mitt ute i ingenstans. Om jag har rätt för mig så revs spåret norr om Julebodaån i en första etapp 2002? och resterande bit 2005? Anledningen till att det slutar här var att man inte ville ha cykelvägen till att sluta mitt ute i ingenstans. Här kan man sen fortsätta att cykla på mindre grusvägar in till Brösarp och vidare.

Ifall det blir brorenovering norr om lokstallet (bron har egentligen namnet Kungslandet) någon gång får vi försöka knåpa ihop en lite text i samband med det...


Tack för infon. Men spåret låg alltså tidigare kvar fram till Maglehems stationsgräns ungefär? Revs av OBJ 2005 ser jag i ett annat inlägg. Hur kom det sig att man sparade denna sträcka från början när man rev banan norrut?


Ungefär var det så att Banverket sålde sträckan (med några undantag) inom Kristianstad Kommun till nämnda kommun i början av 90-talet. Banverket hade sedan några år på sig att ta bort spåret annars tillföll det kommunen, vilket också skedde. Kommunen lät riva spåret ungefär 1999-2000. Kommungränsen går i Julebodaån.

Har jag förstått dig rätt så här:
Kristianstad kommun köpte alltså banan från Kristianstad till Julebodaån, rätt?

Därefter så rev inte Banverket upp spåret mellan Kristianstad - Julebodaån i tid så att det tillföll Kristianstad kommun, rätt?

Kristianstad kommun lät därför 1999-2000 riva spåret mellan Kristianstad - Julebodaån, rätt?

Stämmer detta så förstår jag varför man inte rev till en punkt närmre Brösarp, kommungränsen avgjorde helt enkelt.

Men jag har något svagt minne att jag läst någonstans just kring 1999-2000 att spåret låg kvar från Brösarp fram till Maglehems infartsväxel ungefär. Detta stämmer alltså inte?

Hur ligger det till med Maglehems stationshus idag. Finns det kvar? Vad används det till om det inte står tomt?


Hela tråden:

 

powered by my little forum