Maglehem stationshus? (Signaler/säkerhet)

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, fredag, februari 04, 2011, 07:48 (3680 dagar sedan) @ Lasse M

Se mina svar nedan:

Har jag förstått dig rätt så här:
Kristianstad kommun köpte alltså banan från Kristianstad till Julebodaån,
rätt?

Ja!

Därefter så rev inte Banverket upp spåret mellan Kristianstad - Julebodaån i tid så att det tillföll Kristianstad kommun, rätt?

Ja!

Kristianstad kommun lät därför 1999-2000 riva spåret mellan Kristianstad - Julebodaån, rätt?

Det var Banverket som i slutändan fick riva spåret efter mycket diskussioner med kommunen. Industrispår AB i Ystad utförde ritningen.
SkJ hade lite diskussioner med Kristianstads kommun om att bevara spåret upp till Maglehem men det föll på att ingen ville stå för spårrivningen om det inte skulle bli något av projektet.

Stämmer detta så förstår jag varför man inte rev till en punkt närmre Brösarp, kommungränsen avgjorde helt enkelt.

Men jag har något svagt minne att jag läst någonstans just kring 1999-2000 att spåret låg kvar från Brösarp fram till Maglehems infartsväxel ungefär. Detta stämmer alltså inte?

Delar av Maglehems bangård var stympad innan rivningen. SkJ hade fått tillstånd att plocka reservdelar till ett antal 34 kg-växlar där. Från Brösarp till Forsakar låg spåret kvar i alla vägövergångar medan från Forsakarsvägen och norrut revs spåret genom alla vägar ca 1994 när Banverket plogade ner en optokabel på hela sträckan.

Hur ligger det till med Maglehems stationshus idag. Finns det kvar? Vad används det till om det inte står tomt?


Hela tråden:

 

powered by my little forum