Skånska vägskydd: Östra Herrestad (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, February 20, 2011, 20:14 (4609 dagar sedan)

I Östra Herrestad på Ystad - Gärsnäs fanns sedan 1931 en hållplats. Detta enligt SJK-boken "Järnvägsdata med trafikplatser". På samma plats fanns också en plankorsning, som fotograferades i november 1957:

[image]

Ljus- och ljudsignalerna kan nog vara ganska nyinstallerade. Tidigare fanns fällbommar som bevakades av vägvakt. Vägförvaltningen i Kristianstads län ansåg i en PM den 3 maj 1956 att bommarna var "i mindre gott skick". Det fanns inga kryssmärkeslyktor och heller inga lyktor på bommarna, så antagligen var vridlyktor enda "nattsignal" mot vägen.

[image]

Vägförvaltningen tyckte att bommarna kunde ersättas med ljus- och ljudsignaler. Dock borde SJ inte få statsbidrag till detta. Väntkuren borde tas bort eller flyttas eftersom den skymde sikten. När bilderna togs stod kuren dock antagligen kvar på sin gamla plats.

[image]

De röda bansignaltavlorna på kurens vägg har troligen blivit kvar sedan vägvaktens tid. Jag tror inte det var vanligt med bansignaltavlor på obemannade hållplatser.

[image]

[image]

En intressant sak med kuren är förekomsten av kamin. Antagligen berodde detta på att det lilla utrymmet bakom dörren fungerat som vägvaktskur.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: