Finland -- gälla och grova visslan (Fordon: lok)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, februari 21, 2011, 21:10 (3812 dagar sedan) @ Per Ljungberg

- - - Men kan någon berätta varför man hade visslor med olika tonhöjd på växelloken. Vid vilka tillfällen användes den ena resp den andra?
PLj

Inte bara växellok, utan vad jag förstår alla lok och motorvagnar har en 'gäll vissla' (hög tonhöjd) och en 'grov vissla' (låg tonhöjd). Principen har varit att gälla visslan används för varningssignaler och för att svara på signaler till rörelse, medan grova visslan används för att signalera att man stannar eller som svar på restriktiva signaler.

Det är dock inte så mycket kvar av det gamla systemet. I den nu gällande föreskriften Järnvägssystemets signaler, signalinrättningar och tavlor för trafikeringen, utgiven av Järnvägsverket 2009, finns bara följande ljudsignaler upptagna:

Gälla visslan:
--- (en lång gäll): "Tåget kommer".
o (en kort gäll): "Jag drar" (som svar på handsignal "Drag" vid växling).
o o (två korta gälla): "Jag skjuter" (som svar på handsignal "Skjut" vid växling).


Grova visslan:
--- --- --- (tre långa grova): "Fara".
o (en kort grov): "Stopp noterad" (som svar på handsignal "Stopp" ).
o o (två korta grova): "Sakta in noterad" (som svar på handsignal "Sakta in" vid växling" ).

I 1952 års upplaga av Statsjärnvägarnas Tågsäkerhetsordning (som, tror jag, gällde till 1964) var både antalet ljudsignaler och signalbesked mycket större (citat med kursiv stil):

Gälla visslan:
--- (en lång gäll): "Tåget avgår" (då tåget, efter att hava stannat på linjen, sätter sig i rörelse utan konduktörens "Kör"-signal), eller "Skjuter med full plogningshastighet" (svarssignal vid plogning), eller "Färdig att börja påskjutandet".
----- (en lång utdragen gäll): "Tåg kommer" (då tåg närmar sig trafikplats eller stoppställd signal)
--- o (en lång och en kort gäll): "Tåg passerar trafikplatsen" (såsom svarssignal på signalen "genomfart tillåten"), eller "Varnas för tåg" (vid visslingsmärke, vid ankomst till tunnel, skarp kurva etc. eller för att varsko personer då fara är för handen).
o (en kort gäll): ’Drager’ eller ’Går framåt’ (bl.a. som svar på signal ’Drag’ eller ’Framåt’), eller ’Öka dragkraften’ (till förare på hjälplokomotivet).
o o (två korta gälla): "Skjuter" eller "Går bakåt".
o o o (tre korta gälla): "Omlägg växeln".
o --- o --- (en kort en lång en kort en lång, gälla): "Ger kast" (rikssvenska: ger skjuts).
o --- (en kort en lång, gälla): "Jag har förstått meddelandet om tågmöte" (såsom svarssignal på handsignalen "Mötet ändrat till följande tågexpedieringsplats").
o o o o o o o (flere korta gälla visslingar): "Lösgör bromsarna" (= "lossa bromsarna";), eller "Behöver hjälp" (då föraren behöver hjälp vid intagning av ved, bränsle eller gas, eller hjälp av stalls- eller verkstadspersonalen).

Grova visslan:
--- (en lång grov): "Drag till bromsarna", eller "Gjorde nödbromsning", eller "Stäng plogens framvinge".
--- --- (två långa grova): "Bromsa vagnar, som lösgjort sig" (såsom meddelande åt tågpersonalen att bromsarna böra tilldragas i vagnar, som lösgjort sig från tåget på grund av att tågsättet brustit eller av annan anledning), eller "Hinder å linjen" (vid ankomst till trafikplats såsom meddelande att vagnar lämnats på linjen eller att på denna finnes något annat för tåggången farligt hinder).
--- --- --- --- --- (flere långa grova): "Fara hotar".
--- o o o (en lång tre korta, grova): "Stannar vid gränsmärket" (för att tala om att framdragning inte kan ske längre för att tåget annars komme att överskrida gränsmärket på sin tågväg eller annan slutpunkt.
o (en kort grov): "Stoppsignalen iakttagen" (bl.a. då tåget kommit framför i stoppläge varande huvudsignal och sedan tågets hastighet märkbart avtagit), eller "Stannar på följande trafikplats", eller "Kan ej avgå" (när signal "avgå" inte kan åtlydas) , eller "Minska dragkraften" (till förare på hjälplokomotivet), eller "Färdig att prova luftbromsarna" (som svar på signal "gör provbromsning" ), eller "Hinder för plogningen".
o o (två korta grova): "Vet att bromsarna äro i skick" (svarssignal på "bromsarna äro i skick" ), eller "Äro mötande tåg här", eller "Signalen Sakta iakttagen".
o o o o o o o o (flere korta grova): "Stoppa tåget, som kommer längs andra spåret" (för att meddela banvakten, att denne bör stoppa längs det andra spåret eventuellt kommande tåg och vidtaga åtgärder för att säkerställa sistsagda spår), eller "Har överskridit gränsmärket" (när tåget inte kunnat stanna vid gränsmärket på sin infartstågväg eller annat slutmärke).

/up


Hela tråden:

 

powered by my little forum